+421 907 404 689 Po-Pia: 07:00-15:00
ZELENÁ

Filtrovať produkty

Vyberte hlavnú kategóriu

Vyberte podkategóriu

Značka

Stav produktu

Obvod

Hrúbka

Dĺžka

Farba

Maximálne zaťaženie

Objem

Špecifikácia

Kategória „ZELENÁ“

Kód produktu: 36-0053
Nemrznúca zmes voda 5 L zelená -35 °C

Nemrznúca zmes - chladiaca kvapalina - voda do chladičov

Farba: zelená
Objem: 5 l
Špecifikácia: Renault Typ D,
Špecifikácia: Glaceol RX type D,
Špecifikácia: BASF,
Pripravený na poużitie,
Teplotný rozsah od: -35 °C

 

8,96 € / ks bez DPH
10,75 € / ks s DPH
Kód produktu: 28E-2-1727
Nemrznúca zmes voda 1 L zelená -35 °C

Nemrznúca zmes - chladiaca kvapalina - voda do chladičov

Objem: 1 L

Farba: Zelená

Nezamŕza do: -35 °C

Obsahuje: etylengly-kol. Môže spôsobiť vážne podráždenie očí. Zdraviu škodlivé pri použití, môže viesť k poškodeniu obličiek a pečene pri opakovanom požití. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri požití: Okamžite volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára. Pri zásahu očí: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Prázdny obal odstráňte do zberných nádob k tomu určených v súlade s národnými predpismi. Dátum spotreby na obale.

 

2,54 € / ks bez DPH
3,05 € / ks s DPH

Viac kategórií