+421 907 404 689 Po-Pia: 08:00-15:00

Nemrznúca zmes voda G12 1 L červená -35 °C

Kód produktu: 16D-2-1729
Na našom sklade - expedujeme do 0-24 hod.
Značka
HART
1,58 € / ks bez DPH
1,90 € / ks s DPH
DPH: 20%

Popis

Nemrznúca zmes - chladiaca kvapalina - voda do chladičov

Špecifikácia: G12

Objem: 1 L

Farba: Červená

Nezamŕza do: -35 °C

Obsahuje: etylengly-kol. Môže spôsobiť vážne podráždenie očí. Zdraviu škodlivé pri použití, môže viesť k poškodeniu obličiek a pečene pri opakovanom požití. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri požití: Okamžite volajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára. Pri zásahu očí: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Prázdny obal odstráňte do zberných nádob k tomu určených v súlade s národnými predpismi. Dátum spotreby na obale.